1. Mẫu phiếu đăng ký nhập học. Download tại đây

2. Bảng điều tra tâm lý trẻ. Dowload tại đây

3. Bản photo Hộ khẩu ( 01 bản)

4. Hình của bé 3x4 (02 hình) 

5. Sổ chích ngừa ( bản photo)