THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (ÂL), chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5)

 

                        Hệ thống trường MNQT Ngôi Sao Sáng xin thông báo về việc nghỉ lễ như sau:

  • *  Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Các bé nghỉ 1 ngày (Thứ năm, ngày 06/04/2017). Thứ sáu, ngày 07/04/2017 các bé đi học lại bình thường.

  •   Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05: Các bé được nghỉ từ ngày 30/4/2017 đến hết 02/05/2017Thứ tư, ngày 03/05/2017: Các bé đi học bình thường.

                                                                                                                                                                                                                    Trân trọng!