Khi nghiên cứu về EI (Trí tuệ cảm xúc) người ta thấy rằng trí thông minh (IQ) và tư duy Logic không phải là yếu tố hàng đầu dẫn đến những quyết định đúng đắn, mà trực cảm và khả năng nhìn nhận, quản lý cảm xúc mới là yếu tố quan trọng để một người có thể duy trì các mối quan hệ, hiểu được mình và mọi người. Giáo sư D.Godeman đã nghiên cứu và có kết luận: Chỉ số IQ chỉ chiếm 25% trong sự thành đạt, trong khi đó chỉ số EQ lại chiếm đến 75% sự thành đạt.

 
Nhiều công trình nghiên cứu của Arsenian, D.Burlingham cho rằng đứa trẻ bình thường để trở thành người lớn tiến triển, phải dựa trên ba bình diện song song: Thể chất, Trí tuệ và Tình cảm

Tất cả những điều đó để thấy rằng, trẻ  muốn cảm nhận và “học” toàn diện, không thể chỉ dựa vào những thông tin được cung cấp, mà cần phải trải nghiệm và vận dụng mọi giác quan, trong đó có trực giác của mình để làm giàu vốn sống trong tâm hồn và tri thức của mình, từ đó có cái nhìn và đường đi của riêng mình trong cuộc sống. Chính vì thế giá trị cỗi lõi nhà trường  định hướng trong phương pháp giảng dạy là phát triển khả năng giao tiếp của trẻ  theo đó trẻ sẽ được khuyến khích tham gia, tìm tòi khám phá. Các thầy cô sẽ đóng vai trò là những người định hướng, trao đổi sẻ chia giúp trẻ hoà nhập và phát huy được những khả năng tiềm ẩn. Việc đẩy mạnh phát triển văn hoá giao tiếp cộng đồng cũng là cách nhà trường phát triển hình thành nhân cách của trẻ. Môi trường văn hoá giao tiếp bình đẳng trên tinh thần trao đổi sẻ chia sẽ tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển song song cả về trí tuệ và tình cảm.

Quan điểm chung của trường là mỗi cá nhân là người chủ của chính mình, có những đặc điểm và tâm sinh lý riêng đối với từng cá nhân. Vì vậy nhà trường sẽ luôn tạo không gian để trẻ có thể tự hình thành khái niệm của chính mình. Nhu cầu, sở thích, những điểm mạnh, điểm yếu của từng trẻ sẽ được nhà trường chú trọng và linh hoạt trong các phương pháp giảng dạy.

Nhà trường cũng đề cao tính độc tập và tự chủ của trẻ trong đó đặc biệt chú trọng đến nhu cầu, sở thích và năng khiếu của từng trẻ. Việc kết hợp giữa nhu cầu, sở thích cá nhân và tập thể sẻ được áp dụng linh hoạt theo đó sẽ giúp trẻ vửa có thể phát triển bản thân, phát triển cá thể riêng biệt của mình vừa có thể dễ dàng hoà nhập và phát triển theo cộng đồng.